Podatność CVE-2008-0211


Publikacja: 2008-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the BIOS F.04 through F.11 for the HP Compaq Business Notebook PC allows local users to cause a denial of service via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Compaq -> 2210 series bios 
Compaq -> 2510 series bios 
Compaq -> 2710 series bios 
Compaq -> 6510 series bios 
Compaq -> 6515 series bios 
Compaq -> 6520 series bios 
Compaq -> 6710 series bios 
Compaq -> 6715 series bios 
Compaq -> 6720 series bios 
Compaq -> 6820 series bios 
Compaq -> 6910 series bios 
Compaq -> 8510 series bios 
Compaq -> 8710 series bios 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=120672155821700&w=2
http://securitytracker.com/id?1019729
http://www.securityfocus.com/bid/28494
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1042/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41520

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top