Podatność CVE-2008-0246


Publikacja: 2008-01-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
admin.php in UploadScript 1.0 does not check for the original password before making a change to a new password, which allows remote attackers to gain administrator privileges via the pass parameter in a nopass (Set Password) action.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Uploadscript -> Uploadimage 
Uploadscript -> Uploadscript 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27203
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39570
https://www.exploit-db.com/exploits/4871

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top