Podatność CVE-2008-0333


Publikacja: 2008-01-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in download_view_attachment.aspx in AfterLogic MailBee WebMail Pro 4.1 for ASP.NET allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the temp_filename parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Asp.net 
Afterlogic -> Mailbee webmail pro 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4921
http://www.securityfocus.com/bid/27312
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top