Podatność CVE-2008-0432


Publikacja: 2008-01-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in phpAutoVideo 2.21 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the cat parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Agares PhpAutoVideo 2.21(XSS/RFI) Multiple Remote Vulnerabilities
HouSSaMix & ...
23.01.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Agares media -> Phpautovideo 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3567
http://www.securityfocus.com/archive/1/486591/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27346
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0225
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39771

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top