Podatność CVE-2008-0433


Publikacja: 2008-01-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in theme/phpAutoVideo/LightTwoOh/sidebar.php in Agares phpAutoVideo 2.21 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the loadpage parameter, a different vector than CVE-2007-6614.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Agares PhpAutoVideo 2.21(XSS/RFI) Multiple Remote Vulnerabilities
HouSSaMix & ...
23.01.2008

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Agares media -> Phpautovideo 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3567
http://www.securityfocus.com/archive/1/486591/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27346
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0225
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39770

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top