Podatność CVE-2008-0551


Publikacja: 2008-02-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The NamoInstaller.NamoInstall.1 ActiveX control in NamoInstaller.dll 3.0.0.1 and earlier in Namo Web Editor in Sejoong Namo ActiveSquare 6 allows remote attackers to execute arbitrary code via a URL in the argument to the Install method. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sejoong namo -> Activesquare 
Microsoft -> Activex 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4986
http://www.securityfocus.com/bid/27453
http://www.securityfocus.com/bid/27580
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0299
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39943
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39974

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top