Podatność CVE-2008-0619


Publikacja: 2008-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in NeroMediaPlayer.exe in Nero Media Player 1.4.0.35 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (persistent crash) via a long URI in a .M3U file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NERO Media Player <= 1.4.0.35b Remote Buffer Overflow( .M3U)
Securfrogn
06.02.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NERO -> Mediaplayer 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3616
http://www.securityfocus.com/archive/1/487578/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27615
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0405
https://www.exploit-db.com/exploits/5063

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top