Podatność CVE-2008-0631


Publikacja: 2008-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple ActiveX controls in MailBee.dll in MailBee Objects 5.5 allow remote attackers to (1) overwrite arbitrary files via the SaveToDisk method, or (2) modify files via the AddStringToFile method.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Mailbee objects 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4999
http://www.securityfocus.com/bid/27481
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top