Podatność CVE-2008-0649


Publikacja: 2008-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in detail.php in Astanda Directory Project (ADP) 1.2 and 1.3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the link_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ADP -> Astanda directory project 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5071
http://www.securityfocus.com/bid/27646

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top