Podatność CVE-2008-0839


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in refer.php in the astatsPRO (com_astatspro) 1.0 component for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Com astatspro 
Astats -> Astatspro 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/5138
http://www.securityfocus.com/bid/27850
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40611

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top