Podatność CVE-2008-0849


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the Downloads (com_downloads) component for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cat parameter in a selectcat function, a different vector than CVE-2008-0652.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
joomla SQL Injection (cat)(com_downloads)
S@BUN
21.02.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Com downloads 
Joomla -> Com downloads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3676
http://www.securityfocus.com/archive/1/488291/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27860
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40621

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top