Podatność CVE-2008-0955


Publikacja: 2008-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the Creative Software AutoUpdate Engine ActiveX control in CTSUEng.ocx allows remote attackers to execute arbitrary code via a long CacheFolder property value.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Creative -> Creative software autoupdate engine 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/501843
http://www.milw0rm.com/exploits/5681
http://www.securityfocus.com/bid/29391
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1668
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42673

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top