Podatność CVE-2008-0963


Publikacja: 2008-04-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in EMC DiskXtender MediaStor 6.20.060 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via a crafted message to the RPC interface.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Diskxtender 

 Referencje:
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=685
http://www.securityfocus.com/bid/28727
http://www.securityfocus.com/bid/28729
http://www.securitytracker.com/id?1019829
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1198/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41773

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top