Podatność CVE-2008-1132


Publikacja: 2008-03-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Untrusted search path vulnerability in src/mainwindow.c in Net Activity Viewer 0.2.1 allows local users with Net Activity Viewer privileges to execute arbitrary code via a malicious gksu program, which is invoked during the Restart As Root action.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.7/10
6.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Brak
Affected software
Net activity viewer -> Net activity viewer 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=579181
http://secunia.com/advisories/29097

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top