Podatność CVE-2008-1618


Publikacja: 2008-04-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The PPTP VPN service in Watchguard Firebox before 10, when performing the MS-CHAPv2 authentication handshake, generates different error codes depending on whether the username is valid or invalid, which allows remote attackers to enumerate valid usernames.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Watchguard -> Firebox pptp vpn 

 Referencje:
http://www.mwrinfosecurity.com/publications/mwri_watchguard-firebox-pptp-vpn-user-enumeration-advisory_2008-04-04.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41683
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1152/references
http://www.securitytracker.com/id?1019796
http://www.securityfocus.com/bid/28619
http://www.osvdb.org/44218
http://secunia.com/advisories/29708

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top