Podatność CVE-2008-1639


Publikacja: 2008-04-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Neat weblog 0.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the articleId parameter in a show action, probably related to the showArticle function in lib/lib_article.include.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neat web -> Neat-web 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41555
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1053/references
http://www.securityfocus.com/bid/28534
http://www.milw0rm.com/exploits/5331

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top