Podatność CVE-2008-1691


Publikacja: 2008-04-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in SLMail.exe in SLMail Pro 6.3.1.0 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (UDP service outage) via a large packet to UDP port 54. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Slmail pro 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41533
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1039/references
http://www.securityfocus.com/bid/28505
http://secunia.com/advisories/29614
http://aluigi.altervista.org/adv/slmaildos-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top