Podatność CVE-2008-1694


Publikacja: 2008-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
vcdiff in Emacs 20.7 to 22.1.50, when used with SCCS, allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on temporary files.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Emacs 
GNU -> SCCS 

 Referencje:
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=216880
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:096
http://www.securityfocus.com/bid/28857
http://www.securitytracker.com/id?1019909
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1309/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1310/references
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=208483
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41906
https://usn.ubuntu.com/607-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top