Podatność CVE-2008-1724


Publikacja: 2008-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the IActiveXTransfer.FileTransfer method in the SecureTransport FileTransfer ActiveX control in vcst_en.dll 1.0.0.5 in Tumbleweed SecureTransport Server before 4.6.1 Hotfix 20 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long remoteFile parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Tumbleweed SecureTransport FileTransfer ActiveX Control Buffer Overflow
Patrick Webster
11.04.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tumbleweed -> Securetransport server app 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3806
http://www.aushack.com/200708-tumbleweed.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/490536/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28662
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1165/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41692
https://www.exploit-db.com/exploits/5398

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top