Podatność CVE-2008-1747


Publikacja: 2008-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Cisco Unified Communications Manager 4.1 before 4.1(3)SR6, 4.2 before 4.2(3)SR3, 4.3 before 4.3(2), 5.x before 5.1(3), and 6.x before 6.1(1) allows remote attackers to cause a denial of service (CCM service restart) via an unspecified SIP INVITE message, aka Bug ID CSCsk46944.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1020022
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080995688.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/29221
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1533
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42418

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top