Podatność CVE-2008-1825


Publikacja: 2008-04-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Oracle Portal component in Oracle Application Server 9.0.4.3 has unknown impact and remote attack vectors, aka AS03.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Application server 9i 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2008-082075.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/491024/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1019855
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1233/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1267/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41858
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42051

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top