Podatność CVE-2008-1827


Publikacja: 2008-04-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in Oracle E-Business Suite 11.5.10.2 and 12.0.4 have unknown impact and attack vectors related to (a) Advanced Pricing component, aka (1) APP02, (2) APP03, and (3) APP09; (b) Application Object Library component, aka (4) APP04, (5) APP07, and (6) APP11; (c) Applications Manager component, aka (7) APP06; (d) and Applications Technology Stack component, aka (8) APP08.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> E-business suite 11i 
Oracle -> E-business suite 12 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2008-082075.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/491024/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1019855
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1233/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1267/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41858
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42056
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42057
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42059
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42060
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42061
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42062
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42063
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42064

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top