Podatność CVE-2008-2026


Publikacja: 2008-04-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in WebID/IISWebAgentIF.dll in RSA Authentication Agent 5.3.0.258, and other versions before 5.3.3.378, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a URL-encoded postdata parameter. NOTE: this is different than CVE-2005-1118, but it might be the same as CVE-2008-1470.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
XSS on RSA Authentication Agent login page
ProCheckUp Resea...
03.05.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Authentication agent 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3848
http://www.securityfocus.com/archive/1/491247/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1019920

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top