Podatność CVE-2008-2027


Publikacja: 2008-04-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Open redirect vulnerability in WebID/IISWebAgentIF.dll in RSA Authentication Agent 5.3.0.258 for Web for IIS, when accessed via certain browsers such as Mozilla Firefox, allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via an ftp URL in the url parameter to a Redirect action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cross-domain redirect on RSA Authentication Agent
ProCheckUp Resea...
03.05.2008

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Authentication agent 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3850
http://www.procheckup.com/Vulnerability_PR07-43.php
http://www.securityfocus.com/archive/1/491237/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28907
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42184

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top