Podatność CVE-2008-2112


Publikacja: 2008-05-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Ray Kiosk Mode 4.0 allows local and remote authenticated Sun Ray administrators to gain root privileges via unknown vectors related to utconfig.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Ray server software 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42262
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1454/references
http://www.securitytracker.com/id?1019993
http://www.securityfocus.com/bid/29092
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-236944-1
http://secunia.com/advisories/30130

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top