Podatność CVE-2008-2359


Publikacja: 2008-06-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of consolehelper in system-config-network before 1.5.10-1 on Fedora 8 lacks the USER=root directive, which allows local users of the workstation console to gain privileges and change the network configuration.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Fedora 8 
Fedora 8 -> Consolehelper 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-May/msg00974.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=448557
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42867
http://secunia.com/advisories/30399

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top