Podatność CVE-2008-2427


Publikacja: 2008-06-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in NConvert 4.92, GFL SDK 2.82, and XnView 1.93.6 on Windows and 1.70 on Linux and FreeBSD allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a crafted format keyword in a Sun TAAC file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
XnView, NConvert, and GFL SDK Sun TAAC Buffer Overflow
Secunia Research
24.06.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Pagesperso-orange -> Gfl sdk 
Pagesperso-orange -> Nconvert 
Pagesperso-orange -> Xnview 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3956
http://securitytracker.com/id?1020340
http://www.securityfocus.com/archive/1/493505/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29851
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1896
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1897
https://www.exploit-db.com/exploits/5951

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top