Podatność CVE-2008-2580


Publikacja: 2008-07-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the WebLogic Server component in Oracle BEA Product Suite 10.0 MP1, 9.2 MP3, 9.1, and 9.0 has unknown impact and remote attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Bea product suite 
Oracle -> Weblogic server component 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43829
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2115
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2109/references
http://www.securitytracker.com/id?1020498
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpujul2008.html
http://secunia.com/advisories/31113
http://secunia.com/advisories/31087
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00727143
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00727143

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top