Podatność CVE-2008-2641


Publikacja: 2008-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Adobe Reader and Acrobat 7.0.9 and earlier, and 8.0 through 8.1.2, allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via unknown vectors, related to an "input validation issue in a JavaScript method."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 3d 
Adobe -> Acrobat reader 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/788019
http://www.securityfocus.com/bid/29908
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb08-15.html
http://secunia.com/advisories/30832
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43307
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2289
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1906
http://www.securitytracker.com/id?1020352
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2008-0641.html
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200808-10.xml
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-240106-1
http://secunia.com/advisories/31428
http://secunia.com/advisories/31352
http://secunia.com/advisories/31339
http://secunia.com/advisories/31136
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-08/msg00001.html
http://isc.sans.org/diary.html?storyid=4616

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top