Podatność CVE-2008-2717


Publikacja: 2008-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
TYPO3 4.0.x before 4.0.9, 4.1.x before 4.1.7, and 4.2.x before 4.2.1, uses an insufficiently restrictive default fileDenyPattern for Apache, which allows remote attackers to bypass security restrictions and upload configuration files such as .htaccess, or conduct file upload attacks using multiple extensions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Multiple vulnerabilities in TYPO3 Core
typo3 org
18.06.2008

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Typo3 -> Typo3 
Apache -> Apache webserver 

 Referencje:
http://buzz.typo3.org/teams/security/article/advice-on-core-security-issue-regarding-filedenypattern/
http://securityreason.com/securityalert/3945
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080611-1/
http://www.debian.org/security/2008/dsa-1596
http://www.securityfocus.com/archive/1/493270/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29657
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1802
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42988

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top