Podatność CVE-2008-2873


Publikacja: 2008-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
sHibby sHop 2.2 and earlier stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request to Db/urun.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Shibby shop 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43296
http://secunia.com/advisories/30787
http://milw0rm.com/exploits/5895

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top