Podatność CVE-2008-2954


Publikacja: 2008-07-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
client/NmdcHub.cpp in Linux DC++ (linuxdcpp) before 0.707 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an empty private message, which triggers an out-of-bounds read.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linux -> Direct connect 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-July/msg00116.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-July/msg00101.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43566
http://www.securitytracker.com/id?1020410
http://www.securitytracker.com/id?1020409
http://www.securityfocus.com/bid/30037
http://secunia.com/advisories/30918
http://secunia.com/advisories/30907
http://dcplusplus.svn.sourceforge.net/viewvc/dcplusplus/dcplusplus/trunk/changelog.txt?r1=1027&r2=1026&pathrev=1027
http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewcvs.cgi/linuxdcpp/linuxdcpp/client/NmdcHub.cpp.diff?r1=1.14&r2=1.15&sortby=date
http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewcvs.cgi/linuxdcpp/linuxdcpp/Changelog.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top