Podatność CVE-2008-3264


Publikacja: 2008-07-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The FWDOWNL firmware-download implementation in Asterisk Open Source 1.0.x, 1.2.x before 1.2.30, and 1.4.x before 1.4.21.2; Business Edition A.x.x, B.x.x before B.2.5.4, and C.x.x before C.1.10.3; AsteriskNOW; Appliance Developer Kit 0.x.x; and s800i 1.0.x before 1.2.0.1 allows remote attackers to cause a denial of service (traffic amplification) via an IAX2 FWDOWNL request.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Asterisk -> Asterisk appliance developer kit 
Asterisk -> Asterisk business edition 
Asterisk -> Asterisknow 
Asterisk -> Open source 

 Referencje:
http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2008-011.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200905-01.xml
http://www.securityfocus.com/archive/1/494676/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/30350
http://www.securitytracker.com/id?1020536
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2168/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43955
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-July/msg00839.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top