Podatność CVE-2008-3482


Publikacja: 2008-08-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the error page feature in Panasonic Network Camera BL-C111, BL-C131, BB-HCM511, BB-HCM531, BB-HCM580, BB-HCM581, BB-HCM527, and BB-HCM515 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Panasonic -> Bb hcm511 
Panasonic -> Bb hcm515 
Panasonic -> Bb hcm527 
Panasonic -> Bb hcm531 
Panasonic -> Bb hcm580 
Panasonic -> Bb hcm581 
Panasonic -> Bl c111 
Panasonic -> Bl c131 

 Referencje:
http://panasonic.net/pcc/support/netwkcam/support/info_xss.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44118
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2257/references
http://secunia.com/advisories/31304
http://jvndb.jvn.jp/contents/ja/2008/JVNDB-2008-000037.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN33706820/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top