Podatność CVE-2008-3683


Publikacja: 2008-08-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the FTP subsystem in Sun Java System Web Proxy Server 4.0 through 4.0.5 before SP6 allows remote attackers to cause a denial of service (failure to accept connections) via unknown vectors, probably related to exhaustion of file descriptors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44413
http://www.securityfocus.com/bid/30671
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-240327-1
http://secunia.com/advisories/31476
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2366
http://www.securitytracker.com/id?1020696

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top