Podatność CVE-2008-3692


Publikacja: 2008-09-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in a certain ActiveX control in VMware Workstation 5.5.x before 5.5.8 build 108000, VMware Workstation 6.0.x before 6.0.5 build 109488, VMware Player 1.x before 1.0.8 build 108000, VMware Player 2.x before 2.0.5 build 109488, VMware ACE 1.x before 1.0.7 build 108880, VMware ACE 2.x before 2.0.5 build 109488, and VMware Server before 1.0.7 build 108231 has unknown impact and remote attack vectors, a different vulnerability than CVE-2008-3691, CVE-2008-3693, CVE-2008-3694, CVE-2008-3695, and CVE-2008-3696.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
VMware * address information disclosure, privilege escalation and other security issues.
VMware Security ...
03.09.2008

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> ACE 
Vmware -> Player 
Vmware -> Server 
Vmware -> Vmware player 
Vmware -> Vmware server 
Vmware -> Vmware workstation 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-August/064118.html
http://securityreason.com/securityalert/4202
http://www.securityfocus.com/archive/1/495869/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/30934
http://www.securitytracker.com/id?1020791
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2008-0014.html
http://www.vmware.com/support/ace/doc/releasenotes_ace.html
http://www.vmware.com/support/ace2/doc/releasenotes_ace2.html
http://www.vmware.com/support/player/doc/releasenotes_player.html
http://www.vmware.com/support/player2/doc/releasenotes_player2.html
http://www.vmware.com/support/server/doc/releasenotes_server.html
http://www.vmware.com/support/ws55/doc/releasenotes_ws55.html
http://www.vmware.com/support/ws6/doc/releasenotes_ws6.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2466

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top