Podatność CVE-2008-3888


Publikacja: 2008-09-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in members.asp in Mini-NUKE Freehost 2.3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the uid parameter in a member_details action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Mini nuke freehost 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/495743/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top