Podatność CVE-2008-3900


Publikacja: 2008-09-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Intel firmware PE94510M.86A.0050.2007.0710.1559 stores pre-boot authentication passwords in the BIOS Keyboard buffer and does not clear this buffer after use, which allows local users to obtain sensitive information by reading the physical memory locations associated with this buffer.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Intel BIOS Plain Text Password Disclosure
iViZ
04.09.2008

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Intel -> BIOS 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4205
http://securitytracker.com/id?1020738
http://www.ivizsecurity.com/preboot-patch.html
http://www.ivizsecurity.com/research/preboot/preboot_whitepaper.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/495804/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top