Podatność CVE-2008-3907


Publikacja: 2008-09-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The open-in-browser command in newsbeuter before 1.1 allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in a feed URL.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Newsbeuter -> Newsbeuter 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44791
http://www.securityfocus.com/bid/30964
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/09/01/4
http://www.newsbeuter.org/downloads/CHANGES
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200809-12.xml
http://secunia.com/advisories/31995
http://secunia.com/advisories/31676
http://newsbeuter.wordpress.com/2008/09/01/newsbeuter-11-released-contains-security-fix-please-upgrade/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top