Podatność CVE-2008-3960


Publikacja: 2008-09-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the JDBC Applet Server Service (aka db2jds) in IBM DB2 UDB 8 before Fixpak 17 allows remote attackers to cause a denial of service (service crash) via "malicious packets."

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Db2 universal database 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44984
http://www.securitytracker.com/id?1020826
http://www.securityfocus.com/bid/31058
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1JR29274
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21318189
http://secunia.com/advisories/31787
http://osvdb.org/48148
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v82/APARLIST.TXT

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top