Podatność CVE-2008-4105


Publikacja: 2008-09-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
JRequest in Joomla! 1.5 before 1.5.7 does not sanitize variables that were set with JRequest::setVar, which allows remote attackers to conduct "variable injection" attacks and have unspecified other impact.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
joomla multiple vuln.
Emanuele Genti...
20.09.2008

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Joomla 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45069
http://securitytracker.com/id?1020843
http://securityreason.com/securityalert/4275
http://secunia.com/advisories/31789
http://marc.info/?l=oss-security&m=122152798516853&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=122118210029084&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=122115344915232&w=2
http://developer.joomla.org/security/news/271-20080901-core-jrequest-variable-injection.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top