Podatność CVE-2008-4380


Publikacja: 2008-10-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The web interface in Samsung DVR SHR2040 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a malformed HTTP request, related to the filter for configuration properties and "/x" characters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Samsung DVR SHR2040 HTTPD Remote Denial of Service DoS PoC
Alex Hernandez
02.10.2008

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Samsung -> Dvr shr2040 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44995
http://www.sybsecurity.com/advisors/SYBSEC-ADV16-Samsung_DVR_SHR_2040_HTTPD_Remote_Denial_Of_Service
http://www.securityfocus.com/bid/31047
http://www.milw0rm.com/exploits/6394
http://securityreason.com/securityalert/4329
http://secunia.com/advisories/31752

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top