Podatność CVE-2008-4969


Publikacja: 2008-11-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
ltp-network-test 20060918 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on (a) /tmp/vsftpd.conf, (b) /tmp/udp/2/*, (c) /tmp/tcp/2/*, (d) /tmp/udp/3/*, (e) /tmp/tcp/3/*, (f) /tmp/nfs_fsstress.udp.2.log, (g) /tmp/nfs_fsstress.udp.3.log, (h) /tmp/nfs_fsstress.tcp.2.log, (i) /tmp/nfs_fsstress.tcp.3.log, and (j) /tmp/nfs_fsstress.sardata temporary files, related to the (1) ftp_setup_vsftp_conf and (2) nfs_fsstress.sh scripts.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Alastair mckinstry -> Ltp-network-test 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=235770
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46566
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/30/2
http://bugs.debian.org/496411

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top