Podatność CVE-2008-4973


Publikacja: 2008-11-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
i2myspell in myspell 3.1 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on (1) /tmp/i2my#####.1 and (2) /tmp/i2my#####.2 temporary files.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Myspell 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=235770
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44830
http://www.securityfocus.com/bid/30929
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/30/2
http://uvw.ru/report.lenny.txt
http://dev.gentoo.org/~rbu/security/debiantemp/myspell-tools
http://bugs.debian.org/496392

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top