Podatność CVE-2008-4992


Publikacja: 2008-11-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The SPARC hypervisor in Sun System Firmware 6.6.3 through 6.6.5 and 7.1.3 through 7.1.3.e on UltraSPARC T1, T2, and T2+ processors allows logical domain users to access memory in other logical domains via unknown vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Blade t6300 server 
SUN -> Blade t6320 server 
SUN -> Fire enterprise server t1000 
SUN -> Fire enterprise server t2000 
SUN -> Netra cp3060 server 
SUN -> Netra t2000 server 
SUN -> Netra t5220 server 
SUN -> Sparc enterprise server t1000 
SUN -> Sparc enterprise server t2000 
SUN -> Sparc enterprise server t5120 
SUN -> Sparc enterprise server t5140 
SUN -> Sparc enterprise server t5220 
SUN -> Sparc enterprise server t5240 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-244826-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46407
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3047
http://www.securitytracker.com/id?1021153
http://www.securityfocus.com/bid/32143
http://secunia.com/advisories/32582

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top