Podatność CVE-2008-5195


Publikacja: 2008-11-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in SebracCMS (sbcms) 0.4 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via (1) the recid parameter to cms/form/read.php, (2) the uname parameter to cms/index.php, and other unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SebracCMS <= 0.4 Multiple SQL Injection Vulnerabilities
shinmai
23.11.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sebrac -> Sebraccms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43453
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1973/references
http://www.securityfocus.com/bid/30003
http://www.milw0rm.com/exploits/5967
http://securityreason.com/securityalert/4620

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top