Podatność CVE-2008-6057


Publikacja: 2009-02-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Doug Luxem Liberum Help Desk 0.97.3 stores db/helpdesk2000.mdb under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain passwords via a direct request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Liberum Help Desk 0.97.3 (SQL/DD) Remote Vulnerabilities
Cold z3ro
06.02.2009

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Liberum -> Liberum help desk 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47421
http://www.milw0rm.com/exploits/7493

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top