Podatność CVE-2008-6148


Publikacja: 2009-02-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the Live Ticker (com_liveticker) module 1.0 for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the tid parameter in a viewticker action to index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Raven-worx -> Liveticker 

 Referencje:
http://milw0rm.com/exploits/7573
http://www.securityfocus.com/bid/33010
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47605

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top