Podatność CVE-2008-6294


Publikacja: 2009-02-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
admin/Index.php in Acc Statistics 1.1 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative access by setting the username_cookie cookie to "admin."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Acc Statistics 1.1Insecure Cookie Handling Vulnerability
Hakxer
03.03.2009

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Accscripts -> Acc statistics 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6965
http://www.securityfocus.com/bid/32078
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46292

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top