Podatność CVE-2008-6307


Publikacja: 2009-02-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
E-topbiz Link Back Checker 1 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative access by setting the auth cookie to "admin."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
E-topbiz Link Back Checker 1 Insecure Cookie Handling Vulnerability
x0r
01.03.2009

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
E-topbiz -> Link back checker 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/7156
http://www.securityfocus.com/bid/32354
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46697

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top